EN

Produkty

Smart4house je rodina čidel určených primárně pro monitorování a řízení budov. Čidla jsou vyráběna ve dvou variantách: pro napájení z baterií, nebo 5VDC pomocí externího zdroje s konektorem USB a pro napájení z domovního rozvodu 12-24V AC/DC. Údaje z čidel jsou po zabezpečení přenášena do databáze v cloudu. Přenos dat z čidla do cloudu je realizován pomocí WiFi přenosu v pásmu 2,4GHz a domácího AP/routeru. Uživatel, který má ve svém smartphonu, nebo tabletu nainstalovánu aplikac Smart4House je pak informován o změně stavu čidla, nebo překročení nastavených mezí. Čidla rovněž vysílají pravidelně informace o svém stavu v intervalu jednou za čtyři hodiny pro kontrolu funkce a spojení. Pomocí aplikace ve smartphonu/tabletu si uživatel může stav čidla a historii kdykoliv zobrazit, případně vyvolat graf. Při inicializaci čidla je rovněž možno nastavit službu pro odesílání E-mailů v případě překročení mezních stavů.

Ve smartphonu/tabletu může být v jedné aplikaci instalováno více čidel z rodiny Smart4House. Informace o stavu čidla může být odesílána do více smartphonů/tabletů.

Aplikace pro smartphony a tablety jsou dostupné jak pro přístroje užívající iOS, tak i pro Android.

Čidlo zaplavení

O produktu

water-leak-detector-1

Každou domácnost může ohrozit řada událostí, které nelze nijak předvídat a ani se proti nim nelze účinně bránit. Jedním z nepředvídatelných elementů je voda. Voda se může dostat do Vaší domácnosti jako následek přírodního jevu – bouřka, přeháňka, zvýšený stav spodní vody, lokální záplava, nebo jako následek selhání technického zařízení – prasklá trubka, hadice nebo ventil, různé netěsnosti, náhlé zvýšení tlaku v domovním řadu, a také jako následek lidské nepozornosti.

Ve všech zmíněných případech pomáhá senzor zaplavení zmírnit následky takové události a minimalizovat škody na Vašem i cizím majetku. Okamžitá informace o výskytu vody na monitorovaném místě Vám umožní provést patřičná opatření.

Použití

  • V koupelně (vířivá vana, sprchový kout,… )
  • V kuchyni (myčka, dřez,… )
  • Ve sklepě (rozvod vody, spodní voda… )
  • V technické místnosti (pračka, sušička, bojler, kotel,… )
  • Na zahradě (monitorování hladiny dešťové vody,… )
  • Okolo domu (monitorování hladiny vody ve vsakovacích jímkách, v domácí ČOV,… )
  • Hobby (detekce netěsnosti hrncových filtrů u akvária/terária,… )

Použití není samozřejmě omezeno na výše uvedené příklady, senzor zaplavení je možné použít na jakémkoliv místě, kde je potřeba vyhodnotit přítomnost nebo naopak nepřítomnost vody.


Specifikace

Výrobce:SPEL, a.s. Třídvorská 1402, 280 00 Kolín, ČR
Rozměry:90x103x21mm
Hmotnost senzoru:130g vč, baterií
Délka kabelu sondy:2 m
Napájení(WLD-00):2ks alkalických baterií LR6- size AA / USB micro 5VDC
Napájení(WLD-10):12-24VAC/VDC, max hodnota proudového odběru 120mA, PELV/SELV
Životnost baterií:okolo 1 roku
Komunikace:WiFi 802.11 b/g/n
Přijímač/vysílač:WF-121
Dosah senzoru:cca 80m - bez překážek
Pracovní teplota:0°C až 40°C
Použití:určeno pouze pro vnitřní použití
Certifikace:FCC/CE/IC


Cloud

Senzory rodiny S4H používají pro přenos informací do vašeho smartphonu/tabletu síť internet, a další služby (APNS, GCM, CLOUD).

Inicializace senzoru: Při inicializaci je senzor přepnut do AP režimu a vytvoří dočasnou síť Smart4house, ke které se připojí zařízení, z něhož je prováděna inicializace. V době inicializace musí být smartphone/tablet v dosahu senzoru. Po ukončení inicializace senzor automaticky přechází do normálního provozu.
Podrobnosti o inicializaci senzoru naleznete v Návodu k instalaci a obsluze.

Normální provoz: V tomto režimu používá senzor pro připojení do internetu Vaši domácí síť, pro kterou byl nastaven při inicializaci. Data ze senzoru jsou dále odesílána na CLOUD, kde jsou uložena a vyhodnocena. Notifikace jsou odesílány pomocí služby APNS - Apple Push Notification Service , resp. GCM - Google Cloud Messaging na váš smartphone/tablet.

Cloud: http://cs.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing